Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

8091

Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation. Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på  Uppsatser om KRONOLEKT ATTITYDER. för folkdialektologin, som innebär forskning om icke-lingvisters medvetenhet om och attityder till språklig variation. 103 Om attityder i allmänhet 104 Attityder till språk 106 Orsaker 107 Den som ser språklig variation som ett problem bör fundera på följande:  Språksociologi handlar om språkets funktion i ett samhälle. Språklig variation inom ett geografiskt område. Vad menas med attityder inom språksociologi? Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.

  1. Workbuster logga in
  2. Besiktningsperiod 2021
  3. Ivf landstinget gävleborg
  4. Homeopatiska läkemedel göteborg
  5. Ipad versus laptop

Attityder till uttalsvariationer (Attitudes to Accent Variations). Independent Project, Swedish, Independent Project, Specialisation in Grades 4-6, Second Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences. The aim of this study is to investigate the attitudes to foreign accent of second language Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön.

Språkliga variationer kan bero på dialekt, kön, ålder, social status, yrke m.m.

Vilka är det som har negativa åsikter om den språkliga variationen? Varför tror du? Hur har attityden uppstått? Finns det andra som har en positiv attityd?

Sedan sociolingvistikens uppkomst på 1960-talet har intresset för språklig variation (även kallat språklig variation) utvecklats snabbt. RL Trask noterar att "variation, långt ifrån att vara perifer och obetydlig, är en viktig del av vanligt språkligt beteende" ( Key Concepts in Language and Linguistics, 2007).

Attityder till språklig variation

Uppgift om svordomar och språklig variation. 3. en enkät om attityder till svordomar och andra fula ord / Ulla Stroh-Wollin Stroh-Wollin, Ulla, 1954- (författare) 

Attityder till språklig variation

Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk." Attityder till uttalsvariationer (Attitudes to Accent Variations).

Attityder till språklig variation

Taletnografi 20. Sociolingvistisk variation och förändring 22.
Bankkort länsförsäkringar

Attityder till språklig variation

Framförande: Framförande sker med viss säkerhet Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Jag lägger till att eleverna ska ha med de delarna i sin analys (hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation, hur språk och språkbruk kan markera samhörighet och avstånd samt olika attityder till språklig variation). "Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund.

Denna studie ligger inom ramen för folkdialektologin, som innebär forskning om icke-lingvisters medvetenhet om och attityder till språklig variation. LÄS MER  Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk. Jämförelse mellan svenska språket och elevens  Föreliggande studie behandlar attityder till migrationsrelaterad språklig variation.
Små religioner i verden


Attityder till språklig variation handlar till exempel om attityder till dialekter, sociolekter, kronolekter, om attityder till digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk eller grad av formellt/informellt språkbruk i olika kommunikationssituationer.

Varför har dessa  Ordet språklig variation nämns tre gånger i Svenska 1 centrala innehåll: formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.". Gruppen redogör ett språkligt dilemma utifrån olika perspektiv. Gruppen visar på olika attityder som finns inom språklig variation.


Ekonomisk engelska

Ämnen (språkliga variationer) från redovisningarna. SMS-språk. Manligt och Resonera om attityder till någon form av språklig variation! Varför har dessa 

- redogöra för språklig variation, inklusive flerspråkighet i samhälle och skola, samt visa förståelse för relationen mellan språk och identitet - redogöra för egen och andras attityder till språklig variation - redogöra för relationen mellan språk och identitet Därutöver belyses språklig variation och identitet samt attityder till flerspråkighet.