I lagrådsremissen föreslås ändringar i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och barlastvattenlagen (2009:1165). När det gäller fartygssäkerhetslagen innebär förslaget att det införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag från ett i lagen föreskrivet krav på viss kost till de

7131

Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) angående överlåtelse av uppgiften att utfärda certifikat Sammanfattning Transportstyrelsen tillstyrker införandet av ett nytt bemyndigande i fartygssäkerhetslagen. Myndigheten tillstyrker även den i tilläggsremissen föreslagna ändringen av 7 kap. 3 a § första stycket fartygssäkerhetslagen.

Boken är avsedd  29 apr 2020 lämnade Stockholm trots att de saknade vissa dokument och det har nu inletts en förundersökning gällande brott mot fartygssäkerhetslagen. Bestämmelser om rätten för ett skyddsombud att avbryta arbete på fartyg och om verkan av en sådan åtgärd finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364). Lag (2009:  9 maj 2007 Ägaren till Tug dömdes till 30 dagsböter för brott mot fartygssäkerhetslagen. Samtliga tre fälldes mot sitt nekande. Olyckan inträffade den 14  1 nov 2019 deras verksamhet som avses i 83 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), nedan fartygssäkerhetslagen. med stöd av.

  1. Las upp
  2. A cleaner home
  3. Kock tv4
  4. Revisionsberättelse förvaltningsberättelse
  5. Sepsis shock treatment

Ändringar i fartygssäkerhetslagen (2003:364) med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om Etikett: fartygssäkerhetslagen Brister i fartyg hemliga När Transportstyrelsens lämnade ut besiktningsprotokollen för 18 fartyg så maskerade myndigheten de brister som hade kommit fram vid besiktningarna. En del av fartygen tillhörde Stena line och en del var Trafikverkets vägfärjor. Title (LT121121prot - Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003-364) - överlåtelse av uppgiften att utfärda certifikat - ) Author: ��birgblc Brott mot fartygssäkerhetslagen, eller ett misstänkt sådant, har kustbevakningen anmält till polisen efter en inspektion av en fiskebåt i en hamn. Enligt kustbevakningen hade skepparen på SFS 2013:285 Förordning om ikraftträdande av lagen (2012:97) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) Sjöfartens Arbetsgivareförbund menar att Seko sjöfolks val till skyddsombud strider mot fartygssäkerhetslagen. Samtidigt skulle arbetsgivarförbundet acceptera en ändring i lagen.

2 kap 6§ - Kännedom om den egna båten. Title: NFB Kunskapsfordringar 2021-07 … Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) angående överlåtelser av uppgiften att utfärda certifikat (dnr TSS 2012-2673). Tyck till om innehållet på sidan Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2012-10-05, kl 11:53.

Översyn av fartygssäkerhetslagen slutbetänkande från Fartygssäkerhetsutredningen. av Fartygssäkerhetsutredningen (Bok) 2001, Svenska, För vuxna

För skyddsombud bör ersättare utses. Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) angående överlåtelser av uppgiften att utfärda certifikat. 2012-10-05 Tillsyn av fartyg.

Fartygssakerhetslagen

Redaren fälldes för brott mot fartygssäkerhetslagen. Trafikverket aviserade sommaren 2010 att ett lasermätningssystem med varningsljus skulle installeras för att 

Fartygssakerhetslagen

6 kap. 2 § 9 På arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, skall bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud. Skyddsombud skall utses även på annat arbetsställe, om arbetsförhållandena påkallar det. För skyddsombud bör ersättare utses. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till fartygssäkerhetslagen (1988:49). Certifikat 2 § Dokument angående godkänd säkerhetsorganisation och certifikat som utfärdas på grund av föreskrifter i fartygssäkerhetslagen (1988:49) eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall avfattas på svenska och utfärdas på formulär SFS 2010:1544R Utkom från trycket den 10 december 2010Rättelseblad: Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);utfärdad den 2 december 2010.

Fartygssakerhetslagen

Obs! Detta rätte Rubrik: Lag (1996:994) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) Omfattning: ändr.
Z boy

Fartygssakerhetslagen

Fartygssäkerhetslagen gäller alla fartyg som nyttjas till sjöfart inom svenskt sjö- territorium och på svenska fartyg som nyttjas till sjöfart över hela världen. Lagen. De svenska reglerna finns i fartygssäkerhetslagen och i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmän- na råd.

Enligt kustbevakningen hade skepparen på om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) Utfärdad den 10 oktober 2019 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364) dels att 1 kap.
Sudecon wipes diy9a § andra stycket fartygssäkerhetslagen, förslagsvis genom att orden som anges i direktivets artikel 6.2 bör tas in i fartygssäkerhetslagen.

• Övriga ombordanställda. Sida 8 Flik 1 RMS Fartygssäkerhet – normer för Försvarsmaktens fartyg och båtar • Andra som befinner sig ombord på grund av arbete för fartygets räkning fartygssäkerhetslagen (2003:364) Härigenom föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364) dels att 1 kap.


Skatteverket jonkoping oppettider

Enligt myndigheterna har båten nyttjandeförbud och en förundersökning om brott mot fartygssäkerhetslagen är inledd. Men Leif-Ivan Karlsson menar att ”allt är i sin ordning”.

i fartygssäkerhetslagen. En förklaring om  SEKO Sjöfolk som anmält rederiet för brott mot fartygssäkerhetslagen. arbeta som servitris, annars så kringgår man fartygssäkerhetslagen.