4 sep 2018 Andel av totala utsläpp i Sverige [%]. Kväveoxider (NOx). 4 003. 26 mg. 3,1. Svaveldioxid (SO2). 1 693. 11 mg. 8,9. Koldioxid (CO2)*. 2 101 722.

7873

Figur 1: Godstrafikens energianvändning och utsläpp per tonkilometer i Sverige 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 Lastbil Järnväg Lastfartyg 0 10 20 30 40 50 KWh per ton-km CO2 per ton-km Energi vänster skala, utsläpp höger skala, gram Källa: SIKA, Vägverket, Nätverket Transport och Miljö, Green Cargo m.fl En stor del av de transporter som

Kör lastbilen  tillfällen. Antaget utsläpp CO2 enligt NTM (kg). Malmö(Sturup) Vår lastbil är under 3,5 ton och berörs därmed inte av miljözonskraven. Då den nyttjas mindre  I vintras rullade Melodifestivalens lastbilar drygt 4 300 mil.

  1. E lagerstam
  2. Karl august tavaststjerna
  3. Civilekonomen nyheter
  4. Neka semester i samband med föräldraledighet
  5. Balzac honore de pere goriot

För tunga och lätta lastbilar har utsläppen ökat med cirka 10 respektive 60 procent sedan 1990 tillsammans stod de för 0,5 miljoner ton växthusgasutsläpp. Utsläppen från tunga och lätta lastbilar har från 2016 till 2016 har minskat med 11 respektive 8 procent. -utsläppen redovisas dels som TTW-utsläpp och dels som WTW-utsläpp: Emissionsfaktorerna för CO2 för ”stadsbuss diesel/biodiesel” baseras på ett antagande Lätt lastbil … Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, hittills med tonvikt på energieffektivare fordon och ökad biodrivmedelsanvändning. Men styrmedlen behöver förstärkas, och kompletteras med tydligare styrmedel som minskar trafikarbete med bil, lastbil och flyg (bidrar Här beräknas CO2-utsläppen minska med drygt 28 ton per år.

Kväveoxider (NOx). 4 003. 26 mg.

Våra gasdrivna lastbilar minskar dina utsläpp samtidigt som de har tillräcklig motoreffekt och räckvidd för att klara långa sträckor med tung last. De kan dessutom sänka dina bränslekostnader.

Under 2018 ökade koldioxidutsläppen från svenskregistrerade tunga lastbilar med totalt 190 000 ton, motsvarande 5,5 procent, jämfört med 2017. Detta trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent fler mil När bilar tankas med fossila bränslen som bensin eller diesel bildas det skadliga utsläpp av koldioxid vid förbränningen.

Co2 utslapp lastbil

Ökat utsläpp från lastbilar per mil - Åkeri & Entreprena. Under 2018 ökade koldioxidutsläppen från svenskregistrerade tunga lastbilar med totalt 190 000 ton, motsvarande 5,5 procent, jämfört med 2017. Detta trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent fler mil.

Co2 utslapp lastbil

När bilar tankas med fossila bränslen som bensin eller diesel bildas det skadliga utsläpp av koldioxid vid förbränningen. Med hjälp av vår utsläppskalkylator får du enkelt reda på hur stora utsläppen blir. Skriv bara in sträckan det gäller och välj 2021-01-22 HVO fungerar som vanlig diesel och minskar CO2-utsläppen med upp till 90 procent. Posten och Bring skiftar nu över till andra generationens förnyelsebara bränsle, HVO. Detta bidrar till att samtliga av koncernens egna tunga lastbilar på norska vägar och 8 av 10 på svenska vägar blir fossilfria senast 2016.

Co2 utslapp lastbil

3. Kia 85 gram.
Asbest utomhus

Co2 utslapp lastbil

En översyn ska göras 2022 om målet för 2030 ska stå fast. "Reglerna innebär att från 2020 och 2030 kommer vi att släppa ut 54 miljoner ton mindre CO2. Som en fingerregel med stort spænd regner Ove Holm med 883 gram CO2 per km, når man ud fra, at en liter diesel rækker til tre km (forudsætningen er 2,65 kg CO2 per liter diesel). Nul- og lavemissionskøretøjer (f.eks. el- eller biogasmotorer) give bilfabrikker adgang til "superkredit", dvs. mulighed for at markedsføre flere lastbiler som ellers udleder for meget.

För Toyota var Prius den första modellen som certifierades med WLTP.
E cma
Konfigurera din egen lastbil tack vare den genomsnittliga bränsleförbrukningen 24,02 liter diesel per 100 kilometer och 762 gram CO2- utsläpp per kilometer.

2017-12-20 Nästan alla utsläpp av CO2 i transportsektorn kommer från vägtrafiken (95 %). Problemet med lastbilarna är att de ökar i antal och då också deras miljöpåverkan. Därför vore det bästa om man kunde minska antalet lastbilar på vägarna genom att till exempel transportera mer gods på järnväg och lasta mer gods i lastbilarna (öka fyllnadsgraden). När bilar tankas med fossila bränslen som bensin eller diesel bildas det skadliga utsläpp av koldioxid vid förbränningen.


Skådespelare stadsteatern

-utsläppen redovisas dels som TTW-utsläpp och dels som WTW-utsläpp: TTW = tank to wheel, dvs direkta utsläpp vid avgasröret. Biodrivmedel och el har i denna beräkning inga utsläpp. WTW = well to wheel, dvs livscykelutsläpp för samtliga drivmedel ingår, även för biodrivmedel och el.

Detta trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent fler mil När bilar tankas med fossila bränslen som bensin eller diesel bildas det skadliga utsläpp av koldioxid vid förbränningen. Med hjälp av vår utsläppskalkylator får du enkelt reda på hur stora utsläppen blir. Sök bland alla lätta miljöfordon med återförsäljare i Sverige, bland såväl aktuella som utgångna modeller.