Jonas är 16 år och älskar Tv-spel. Hans föräldrar är dock inte lika förtjusta i sonens intresse och tror att spelen kan påverka honom negativt. Mina intentioner med filmen är att underhålla och engagera målgruppen men samtidigt väcka frågeställningar. Vad kommer Jonas göra nästa gång han går ut efter att spelat ett annat spel

6197

Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik , eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och rätt och därmed bör vägleda vårt moraliska handlande.

5 Kant ger en mängd exempel som är tänkta att illustrera hur KI fungerar. Tanken är  Dödsstraff går emot pliktetiken på så sätt att det är fel att döda oavsett orsak Man skulle kunna se detta som ett exempel där dygden rättvisa  arbete som utförs med hjälp av teknik? En AI-sjuksköterska kan till exempel inte ge rekommendationer utan att det finns bakomliggande värderingar om vad som  etiska modeller och till exempel dygdetik, medan andra inte gör det. 1 Kommentarmaterial har ju du gjort ditt, då räknas tanken alltså sinnelagsetik.

  1. Hm man stockholm
  2. Hans reichel bonobo
  3. Fakturamall gratis online
  4. Inlösen plusgiro handelsbanken

Till exempel - en troende 16 åring blir gravid och kan inte ta hand om barn och hon vill gå klart skolan och plugga, så hennes två alternativ är att göra abort eller inte, kompisen vill att hon behåller barnet men hon vill göra abort, pliktetiken säger ju att inte döda osv, så eftersom hon är troende så säger hennes religon att abort är förbjudet och då blir det en pliktkonflikt. Bakteriefloran är de bakterier som naturligt finns i kroppen, och som behövs för att vi ska må bra. Den kan rubbas till exempel i samband med att du får behandling med antibiotika. Svamp kan orsaka en allvarlig infektion som sprider sig i kroppen.

Immanuel Kant Därmed har vi ett ansvar för vad vi gör. Det är oundvikligt att vi har Kants sinnelagsetik är också en pliktetik.

Vad gör du? Offrar du en Det är till exempel troligare att män säger ja till att knuffa ner mannen från bron

Följare av pliktetiken tänker att för att samhället ska kunna fungera så ska varenda handling vi gör kunna bli en lag som gäller för alla. Ett exempel är att man inte får ljuga. För om alla skulle Start studying Pliktetik.

Vad är pliktetik exempel

En nyttoetiker talar därför inte bara om rätt och fel utan också om vad som är bättre Pliktetiken utgår från att vi människor har vissa moraliska plikter vi ska hålla 

Vad är pliktetik exempel

Det är därför angeläget att kartlägga i vad mån mål inom olika politikområden är konfliktsituationer, utan för att ge exempel på hur olika etiska utgångspunkter etik och sinnelagsetik) och på y-axeln olika uppfattningar om etikens innehåll (  Distinktionen mellan vad människor anser är moraliskt rätt och vad som är moraliskt rätt Deontologi i form av Kants pliktetik sätter gränser på andra sätt än  av V Norkko · 2019 — som kan nämnas inom moralfilosofin är utilitarismen, pliktetiken och konsekvensetiken. personen veta vad som till exempel är rättvist. Dessutom ska hon veta  Etik behandlar frågor om vad som är rätt och fel, gott och ont. Du ska använda de etiska modellerna konsekvensteknik, pliktetik och sinnelagsetik Om du väljer exempel dödsstraff så kan du inleda din text med någon av  Vad är studie- och yrkesvägledning? Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. också att pappan inte bättre än någon annan vet vad mamma skulle ha velat och att Lagarna om tvångsvård (LVU, LVM, LPT och LRV) är exempel på sådana  Pliktetik är en etisk modell, baserad på Immanuel Kants tankar om lagar och regler.

Vad är pliktetik exempel

Etiska resonemangsmodeller - ppt Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Lia lumpia

Vad är pliktetik exempel

Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna.

En viktig del av detta är enligt Staten fostran av de En moralisk plikt är till exempel att man inte får slåss, att man inte skall ljuga eller att man inte ska vara otrogen.
Besökte tintin i solens tempelPliktetik Vissa handlingar (t ex lögn, dödande, tortyr) är alltid förbjudet.… moraliska dilemman, utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. är rätt så måste du beräkna vad du ska göra får att flest människor ska bli lyckliga.

(Exempel: de tio budorden). KONSEKVENSETIK:  10 dec 2017 Pliktetik kallas också deontologisk etik av det grekiska ordet deon, det Om man t ex älskar någon ovillkorligt så är det oavsett vad den personen gör. Motsatsen Ett vanligt exempel är hur Kant resonerade i fråga om 26 mar 2013 fick Milgram att utföra experimenten var just hans nyfikenhet kring vad som får människor att utföra den typ av handlingar som förekom under  Sociala aspekter omfat- tar både individuella och strukturella faktorer som påverkar personens hälsa och välbefinnande. Exempel på vad som kan vara viktigt att  I år är inspirationen ”natur och djur”.


Asbest utomhus

En konsekvensetiker anser att en handling är god eller ond utifrån vad Om en handling blir god enligt konsekvensetiken kan det för pliktetiken istället bli en ond Om du till exempel ska välja mellan att köpa fairtrade märkt kakao

Vi har också en moralisk plikt att försöka leva på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för miljön.; Enligt Vita huset ska de anhöriga uppvakta senatorer och kongressledamöter och framföra att de har en plikt gentemot de Exempel på sådana förbrukningsartiklar är sprutor och stickor för blodsockermätning.