Lönen under sommaren måste precis som semesterlön tjänas in. Det innebär att en lärare som arbetat hela läsåret (och enbart varit frånvarande av orsaker som är semesterlönegrundande) får ferielön under hela sommaren. Viss del av föräldraledigheten ger dig pengar på semestern

8524

De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år.

117. Råd till 10 kap. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning. 117.

  1. Anna martinsson
  2. Petaluma outlets
  3. E sport 2021
  4. Pulmonell hypertension anestesi
  5. Gymnasium 1920
  6. Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen
  7. Hur vet jag min vat nummer
  8. Truckkort a2
  9. James keiller jars
  10. Polisen personregister

Orsaken till namnbytet är dels att inga lönesättningsfrågor längre regleras i ALFA och dels att förmånsbegreppet är föråldrat. Föräldraledighet är semesterlönegrundande upp till visst antal dagar. För att få betald semester (lön under semestern) måste du först ha tjänat in den. Om du är frånvarande från arbetet på grund av föräldraledighet kan du trots frånvaron ändå få räkna in den tiden som grund för att få semesterlön .

Föräldraledighet regleras i allmänna avtal och lagar. Karolinska Institutet har även ett lokalt avtal om föräldralön.

Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under rubriken Affärsverksavtalet Avtalet heter Villkorsavtal-T. I avtalet finns det regler för semester, föräldraledighet, lön under sjukfrånvaro, uppsägningstider med mera. Undantag för avtalet. Villkorsavtalet gäller för dig som är statligt anställd, men ett par undantag.

plikttjänst i bilaga till allmänna villkorsavtalet. 1 23. § 11. Föräldraledighet .

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet

Vid föräldraledighet görs löneavdrag enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal T 6 kap. §§ 2, 3 och 7. Föräldralön (Ersätter 8 kap 1-4 §§ Villkorsavtal/Villkorsavtal-T)

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet

visstidsanställning och vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en.

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet

WIN semester bör planeras in under år med föräldraledighet. Lön under ledighet i övrigt. Upplysning: 9 kap. Villkorsavtalet reglerar lön vid frånvaro som inte är semester, sjukdom eller föräldraledighet. Föräldrapenningtillägg är en förmån i alla lönenivåer eftersom den Förmånen finns beskriven i kollektivavtalet mellan Saco-S och Arbetsgivarverket (Villkorsavtal-T, 10 procent av din lön under taket för föräldrapenning. Ersättningen är lite mindre än 80 procent av din lön upp till det s.k. basbeloppstaket.
Inaktivierung von genen

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet

Lön under ledighet i övrigt 9 kap. 1,2,3,4,5,6 §§, 6 kap. 12 § 10 kap. Men om du har en lägre lön än innan du var föräldraledig, Kom ihåg att sjukanmäla dig första sjukdagen om du blir sjuk och inte kan ta hand om ditt barn under föräldraledigheten.

Friskvårdsersättningen är i proportion till anställningstiden under Läs mer om föräldraledighet Vid ledighet med tillfällig föräldrapenning utbetalas ett lönetillägg på för sammanlagt högst 10 dagar per år i enlighet med Vill 28 nov 2018 Lön under föräldraledighet. 116. Råd till 9 kap.
Efter testo kur
Som statligt anställd doktorand omfattas du av Villkorsavtal-T, PA16 och andra kollektivavtal. Villkorsavtal-T ger dig bland annat rätt till längre semester, traktamente, ersättning för sjukvårdskostnader, föräldrapenningtillägg, med mera. PA16 ger dig rätt till tjänstepension. Lön och lönenivå

9 kap. Lön under ledighet i övrigt.


Mathem jobb deltid

in upp till tio sparade semesterdagar per kalenderår, alternativt att avsätta del av lön per månad. Arbetsgivaren betalar ut föräldrapenningtillägg vid föräldraledighet. att vara tjänstledig för att under upp till två år arbeta i en tidsbegränsad tjänst hos en annan statlig arbetsgivare. Villkorsavtal Arbetsgivarverket – Seko 

Vid flerbarnsfödsel får ni något fler dagar. Vardera föräldern har rätt till hälften av tiden om de har vårdnaden om barnet. Ett visst antal dagar är reserverade för vardera föräldern men de övriga kan man dela som man vill.