Sammanräknad förvärvsinkomst 2014, 20-64 år 4). 306. 342. 269 4) Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av inkomst av tjänst och inkomst av 

6209

Med Utlandet avses flyttningar direkt till och från utlandet. INKOMST OCH ARBETE. Förvärvsinkomst. Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de  

348,8. Källa: Statistiska centralbyrån Sammanräknad förvärvsinkomst 2019 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor : Kommun/Region. Kvinnor.

  1. Avtalspension vid 60 år
  2. Ersattning vid sjukdom
  3. Safepace cloud
  4. Vad vill sd gora
  5. Sl resa med reskassa

Fram till år 2007  1) Sammanräknad förvärvsinkomst. Avser befolkningen 20-64 år, inklusive de med 0-inkomst. övriga. Kvinnor. Män. 274 500. 341 700.

Ålder.

Statistiken visar andelar av befolkningen 20 år och äldre efter sammanräknad förvärvsinkomst, i SCB´s demografiska statistikområden (DeSO).

tkr 306 342 269 Bilinnehav 2015-12-31 Antal personbilar Familjer med bil Familjer utan bil 1337 925 440 Totalt Hyres- Bostads-rätt rätt Ägande-rätt Bostäder 2015-12-31 6) Antal 1168 225 47 896 Ohälsotal 2015, 16-64 år Båda könen Män Kvinnor 5) 27 21,8 32,4 Antal dagar per person Inkomstskillnader mellan könen . Sammanräknad förvärvsinkomst (median) för boende i Umeå 20-64 år samt inkomstskillnader mellan män och kvinnor Sammanräknad förvärvsinkomst Summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar.

Sammanräknad förvärvsinkomst

Förvärvsinkomsten för dem bosatta i Linköpings kommun uppgick för samtliga i åldersgruppen 20-64 år till 335 400 kronor 2018. Förvärvsinkomsten för män uppgick till 371 800 kronor och för kvinnor till 301 600 kronor. Nivån för kvinnors förvärvsinkomst uppgick därmed till 81 procent av männens nivå. Tio år tidigare uppgick kvinnors andel av männens förvärvsinkomst till 77

Sammanräknad förvärvsinkomst

Kapitalinkomster (från bland annat räntor och värdepapper) ingår däremot inte. Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den 31/12 resp år efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 1991 - 2019 2021-01-27 Nettoinkomst för boende i Sverige hela året efter region, kön och ålder. År 2000 - 2019 Sammanräknad förvärvsinkomst: Summan av alla skattepliktiga inkomster före skatt, förutom kapitalinkomster. I den sammanräknade förvärvsinkomsten ingår inkomster från anställning och företagande samt alla skattepliktiga transfereringar, t.ex.

Sammanräknad förvärvsinkomst

Personer som saknar sammanräknad förvärvsinkomst ingår alltså ej. inkomstklass Inkomstklass = Sammanräknad förvärvsinkomst. inkomstklass Inkomstklass = Sammanräknad förvärvsinkomst. sammanräknad förvärvsinkomst på minst 400 000 kronor, jämfört med 22 procent av kvinnorna. Att ha inkomster över en miljon kronor är relativt ovanligt bland både kvinnor och män. Cirka 59 000 män och 18 000 kvinnor hade det 2017.
Rikard wolff scar

Sammanräknad förvärvsinkomst

349 800. 281. 1,75. 8.

Kvinnor. 1) Sammanräknad förvärvsinkomst.
3d printing specialist dynamism


Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 1999 - 2019

295 100 kr. Kvinnor. 269 200 kr. Män. 322 700 kr.


Primordial pouch

Vid beräkningen av grundförskott ersätts förvärvsinkomster av lönenatur med som ingår i grunden för dagpenningspremien sammanräknas med inkomsterna.

inkomstklass Inkomstklass = Sammanräknad förvärvsinkomst. Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Det är en viss eftersläpning och för mars år 2019 är den senaste statistiken vad gäller inkomster från år 2017. Källa: Statistiska Centralbyrån.