Ekonomisk historia i Lund har en omfattande forskning som länge haft en inriktning mot långsiktiga förlopp där ekonomisk teori och kvantitativa metoder används i analysen. Inriktningen har emellertid breddats mot institutionella och sociala förhållanden liksom mot idéhistoria.

2853

Ekonomihögskolan erbjuder forskarutbildning inom samtliga discipliner – ekonomisk historia, företagsekonomi (inklusive forskningspolitik), handelsrätt, informatik, nationalekonomi och statistik.

Behörig är också student med examen från Civilingenjörs-programmet i system i teknik och samhälle med Uppsats STS, idé- och lärdomshistoria. Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia Stockholms universitet Vill du skaffa dig fördjupade kunskaper och insikter i människans historia, hur hon inrättat och föreställt sig sitt samhälle, formulerat Masterprogrammet i militärhistoria handlar om relationen mellan krig, kultur och samhälle ur ett internationellt och ett historiskt helhetsperspektiv. Utbildningen är forskningsförberedande men ger dig också en unik spetskompetens som är efterfrågad inom försvars- och säkerhetssektorn, samt möjlighet till en praktiktermin. Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram.

  1. Nar kommer skattepengar 2021
  2. Mentor malmö universitet

120 HP; Uppsala; Campus 100%; Utbildningsplan och studieplan. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med ekonomisk historia som huvudområde. Efter ett års  Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till ämnesmässig fördjupning i några ekonomisk-historiska  Då ska du läsa masterprogrammet i historiska studier som är ett samarbete mellan ämnena historia, idéhistoria och ekonomisk historia. Här tränas du i  Take the next step to realise your ambitions and goals with a Master's degree from Lund University School of Economics and Management. Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia. Masterprogrammet i samhällsvetenskap är en utbildning som erbjuder möjlighet till såväl  Historia, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen). Här hittar du Uppsala.

Fortsatta studier i ekonomisk historia Ett masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till ämnesmässig fördjupning i några ekonomisk-historiska kärnområden såsom arbetsmarknadens, den globala handelns, det ekonomiska tänkandets och industrialiseringens historia. Ekonomisk historia har en unik förmåga att ge perspektiv på moderna företeelser i samhällsekonomin genom att visa på långsiktiga samband mellan olika faktorer och visa på paralleller i gångna tider och på andra platser.

Disputation i ekonomisk historia: Luis Serratos Luis Serratos vid Ekonomisk-historiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling. 29 april 2021 kl. 10:15–12:00

Systemvetenskap eller ekonomi kandidat? (2) · HenrikN96. Svar av Högskoleingenjör + master = Civilingenjör? (2) · MaloneXD.

Masterprogram ekonomisk historia

Masterprogrammet i modern historia utgår ifrån att kunskap i modern historia är nödvändig för att förstå dagens sociala och politiska problem. Som ett led i utbildningen kommer du tillägna dig kunskaper i några centrala politiska, ekonomiska och kulturella processer som karaktäriserat Europas samhällen de senaste 100 till 200 åren.

Masterprogram ekonomisk historia

I masterprogrammet ingår praktik om 7,5 högskolepoäng. Platser på t ex arkiv, museer, förlag eller politiska organisationer ordnar studenten på egen hand, med hjälp av programansvariga. Som alternativ erbjuds en kurs i digital historia om 7,5 högskolepoäng. Ekonomisk historia i Lund har en omfattande forskning som länge haft en inriktning mot långsiktiga förlopp där ekonomisk teori och kvantitativa metoder används i analysen. Inriktningen har emellertid breddats mot institutionella och sociala förhållanden liksom mot idéhistoria.

Masterprogram ekonomisk historia

Kontaktpersoner Medarbetare och verksamma Våra masterprogram. Vi erbjuder 14 populära magister- och masterprogram. Du finner mer information om respektive program på vår engelska webbplats. Läs noga igenom förkunskapskraven och behörigheten för varje program.
Admission in sweden

Masterprogram ekonomisk historia

De masterprogram här på Handels som du kan uppfylla behörighetskraven till är: International Business and Trade* Management Ekonomisk historia i Lund har en omfattande forskning som länge haft en inriktning mot långsiktiga förlopp där ekonomisk teori och kvantitativa metoder används i analysen. Inriktningen har emellertid breddats mot institutionella och sociala förhållanden liksom mot idéhistoria.

Ekonomisk-historiska institutionen Post adress: Box 513, 751 20 Uppsala E-post: info@ekhist.uu.se Telefon: 018-471 1222. Kontaktpersoner Medarbetare och verksamma Våra masterprogram.
Veckopeng 7 år


Ekonomisk historia. 120 HP. HT20 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2020-04-15 Anmälningskod: UU-P2000 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp ekonomisk historia/historia.

Klassrum · Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia. Markera  Se masterprogram i Ekonomisk historia i Europa 2021.


Sol bibliotek lund

Masterprogrammet i nationalekonomi ger verktyg och perspektiv för att analysera, förstå och utreda ekonomiska frågor inom såväl mikro-, makro- som finansiell ekonomi.

Ekonomisk-historiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 74 75 Programmet ger behörighet att söka forskarutbildning i historia, idéhistoria och ekonomisk historia.Programmet ger förutsättningar för arbete inom sektorer som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga, t ex forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogiskt arbete: - bildningssektorn (högskolor, vuxenutbildning och skolväsende) - kommunikation (massmedier, web, bibliotek, arkiv och organisationer) - offentlig och privat förvaltning Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia Masterprogrammet i samhällsvetenskap är en utbildning som erbjuder möjlighet till såväl ämnesspecifikt djup som samhällsvetenskaplig bredd. Efter utbildningen får du en Filosofie kandidatexamen i ekonomisk historia eller kulturgeografi. Du har sedan möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå, exempelvis en masterutbildning i Sverige eller utomlands. De masterprogram här på Handels som du kan uppfylla behörighetskraven till är: International Business and Trade* Management Inom ekonomisk historia studeras därför produktion, fördelning och konsumtion, samt deras sociala och institutionella förutsättningar i det förflutna. Här undersöks exempelvis företagandets villkor, kvinnors och mäns arbete, ändrade konsumtionsvanor, välfärdsstatens grundvalar, det ekonomiska tänkandets historia, globaliseringens effekter på låglöneländer och tillväxtens Masterprogram i tidigmodern tid. 120 HP. HT21 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2021-04-15 Anmälningskod: UU-P5027 Anmälan.