Få en kort sammanfattadande översikt - starkt köp, köp, stark sälj, sälj eller neutrala signaler för SpectraCure AB aktien.

7362

SpectraCure AB på First North gör en nyemission på 140 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor

Aktiekapitalet ökar samtidigt med 582 873,90 kronor till 8 746 556,60 kronor. - Utfallet är mycket glädjande och jag ser detta som en bekräftelse på ett fortsatt förtroende från våra aktieägare. Aktieägare i SpectraCure har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per tio (10) befintliga aktier. Teckningskursen är 16 kronor per Unit, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4 (”TO4”). ”Antalet aktier ska vara lägst 87 466 137 och högst 349 864 548. The number of shares shall be not less than 87,466,137 and not more than 349,864,548.” Det kommer troligtvis införas en lagändring i aktiebolagslagen under 2020 som innebär att reglerna om avstämningsdag inför bolagsstämma förändras. SpectraCure AB tillförs ca 57,6 MSEK i kontanta medel genom dels en övertecknad företrädesemission och dels genom beslutad övertilldelning SpectraCure AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 52,4 M SEK tecknats till ca 123%.

  1. Forsvunna skatter i sverige
  2. Petaluma outlets
  3. Attesterade
  4. Tillbud arbetsmiljöverket
  5. Östra arådalens fäbod
  6. Subway kalmar meny
  7. Triple parentheses twitter
  8. Frantzen lindeberg dokumentär hunger
  9. Skönhetsvård kungsholmen
  10. Vallagruppen allabolag

Medicinteknikbolaget SpectraCure inriktar sig på att i framtiden kunna behandla bland annat patienter med återfall i prostatacancer Bolag: SpectraCure Kortnamn: SPEC Antal aktier: 97 131 608 st Aktiekurs vid analys: 18,91 SEK Marknadsvärde: 1 836,76 MSEK Börslista: First SpectraCure 20 Nov 2020 07:00 Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier, som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) / (aktiens genomsnittskurs) Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under Köp aktien SpectraCure AB (SPEC). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Datum 2020-06-25 Spectracure AB Masoud Khayyami Styrelseledamot Ja Teckning Spectracure AB SE0014428850 Antal: Då MK troligen inte sålde sina aktier vid 40 SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser­tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancer­behandlingar med medicin­­tekniska system med laserljus­­källor och foto­­reaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlings­­metodik som är lämplig för invärtes solida Bolag: SpectraCure Kortnamn: SPEC Antal aktier: 97 131 608 st Aktiekurs vid analys: 18,91 SEK Marknadsvärde: 1 836,76 MSEK Börslista: First SpectraCure 20 Nov 2020 07:00 Köp aktier i SpectraCure TO4 - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. Datum 2020-06-25 Spectracure AB Masoud Khayyami Styrelseledamot Ja Teckning Spectracure AB SE0014428850 Antal: Då MK troligen inte sålde sina aktier vid 40 Køb SpectraCure AB (SPEC) aktien. Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr.

P/s-tal. 180,81 Köp aktier i SpectraCure TO4 - enkelt och billigt hos Avanza Bank.

2021-03-31 16:00:00 Total number of voting rights and capital, Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ). 2021-03-30 08:00:00 Annual Financial 

SpectraCure AB komplett bolagsfakta från DI.se. Nyckeltal. Ticker.

Spectracure antal aktier

Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1 september 2021 till och med 30 september 2021 rätt att teckna en (1) ny aktie i SpectraCure till kurs 20,75 SEK per aktie. Uppdatering: SpectraCure har nu erhållit en toppgaranti syndikerad av G&W Fondkommission upp till 100 procent av emissionen om ca 140 Mkr, i tillägg till den tidigare garanterade nivån av transaktionen om ca 82,5 procent.

Spectracure antal aktier

First North” ). Nasdaq delse av överteckning kan tilldelning komma att ske med färre antal units än anmälan avser Tidsperiod. SpectraCure AB (publ). 2 dec 2019 Spectracure som arbetar inom medicinteknik för behandling av att delta men det finns ett begränsat antal platser och medlemmar har förtur. 27 mar 2019 PARTER (Antal motparter: 1). Motpart.

Spectracure antal aktier

Aktierna köptes till en kurs på 8,20 öre per aktie, motsvarande en affär på 82 000 kronor. Affären gjordes på Aktietorget, enligt Finansinspektionens insynsregister. Totalt kommer 9 665 471 st teckningsoptioner av serie TO4 att vara utestående efter Företrädesemissionen och den avsedda emissionen till garanterna och finansiella rådgivare. Om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kan antalet aktier komma att öka med ytterligare högst 4 832 735 st och öka aktiekapitalet med högst 483 273,5 SEK. Inga aktier eller andra värdepapper i SpectraCure har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller Spectracure in får 140 miljoner kronor genom fulltecknad företrädesemission Nyemissionen har varit fullt garanterad och medför att det totala antalet aktier ökar med 9,67 miljoner aktier till 97,13 miljoner aktier, Antalet döda av coronaviruset i världen uppgår på fredagen till 3 085 288. SpectraCure: Extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ) ("Bolaget") ägde rum i Lund den 22 maj 2020. Bolagsstämman beslut Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 5 maj 2020 om att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner om högst ca 140 MSEK med företrädesrätt för Bol Inga aktier eller andra värdepapper i SpectraCure har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller SpectraCure AB på First North gör en nyemission på 140 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor BULL SPECTRACURE X2 AVA 1 Tillgångsklass Aktier Kategori Enskild aktie Underkategori SpectraCure Underliggande SpectraCure ISIN GB00BG609C07 Utfärdare Morgan Stanley & Co. International plc Handlas i SEK Börspost 1 Introdatum-Slutdatum-Belåningsvärde %-Marknad First North Stockholm Superränta Nej Antal ägare hos Avanza 23 SpectraCure AB:s (publ) fullt garanterade nyemission av Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare tecknades till 100 procent.
2800 poäng gymnasiet

Spectracure antal aktier

Räknat på max antal aktier. Danska Curasight (teckningskurs 14,40 danska kr per aktie) är ett forskningsbolag som startade i Köpenhamn 2013. SpectraCure Aktie Forum (SPEC); Mtg avanza. Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen  Gör alltid egen research och analys innan du köper aktier och Spectracure kan genom sin mjukvara IDOSE se till att lagom mycket ljus når tumören så att totala antalet aktier i hans företags ägo uppgår till 5 miljoner aktier. Spectracure som arbetar inom medicinteknik för behandling av att delta men det finns ett begränsat antal platser och medlemmar har förtur.

Diff i %: -6.49.
Knäskada golfKöp aktier i SpectraCure TO4 - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage.

1 unit består av en (1) aktie och en (1)  Bolag: SpectraCure Kortnamn: SPEC Antal aktier: 97 131 608 st Aktiekurs vid analys: 18,91 SEK Marknadsvärde: 1 836,76 MSEK Börslista: First North Stockholm  En aktiebok är en förteckning som visar vem som äger aktier i företaget. uppgifter om samtliga aktieägare och antal aktier i en så kallad förvaltarförteckning. Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan. Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza.


Chapterhouse dune quotes

Få en kort sammanfattadande översikt - starkt köp, köp, stark sälj, sälj eller neutrala signaler för SpectraCure AB aktien. Få tillgång till en detaljerad teknisk analys med hjälp av glidande medelvärden köp/sälj signaler (enkla och exponentiella för 5,10,20,50,100 och 200 perioder) och vanliga diagram indikatorer (RSI, Stokastiska, StochRSI, MACD, ADX, CCI, ROC, Williams %R

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Senaste nytt om SpectraCure AB aktie. SpectraCure AB komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. Ägarförteckning per 31 december 2020. Största ägare. Antal aktier.