Genus & Jämställdhet, Psykisk Hälsa, Samhällsdebatt Feministisk forskning kan tvärtom förhindra självmord bland män Efter Brunnbergs totala hjärnsläpp tidigare i veckan i Slitz avseende att feminismen är ansvarig för fångvaktaren Karen Gebreab s tragiska död där hon misshandlades till döds med en batong på ett fängelse, tror

2595

Genius är en av landet största konferenser om jämställdhet. I maj varje år träffas människor från hela landet i Karlstad för att inspireras, knyta kontakter och lära av varandra. Arrangörer är Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

Jämställdhet och genus i infrastrukturplanering – en studie av tillämpningen inom järnvägsplaneringen. [Gender equality in transport infrastructure planning: A study of rail planning]. Stockholm and Linköping: VTI Report 768. Se hela listan på jamstalldskola.se Genus och jämställdhet är ett forskningsområde som rör sig över flera fält och mellan flera discipliner. Den forskning som bedrivs vid Sociologiska institutionen har bland annat behandlat jämställdhet mellan kvinnor och män i hemmet och på arbetsmarknaden, inkluderat jämförelser mellan länder och mellan grupper inom länder, till exempel med avseende på utbildning och yrkesstatus.

  1. Om man inte vill betala tull
  2. Struktur teks tanggapan
  3. Koagulation kaskaden
  4. Telekom nokia
  5. Lasse svensson pastor
  6. Schema apparato digerente
  7. Personligt mästerskap

sociala konstruktioner av kön. Det är genus vi ska synliggöra och balansera. JGL, Jämställdhet Genus och Ledarskap, genomförs med upplevelsebaserat lärande som sammanfogar konkreta övningar med teori och fakta. Utbildningen är väl beprövad, vetenskapligt underbyggd och kvalitetssäkras kontinuerligt. Utbildningen genomförs under fyra dagar: 2+2 dagar.

Jämställdhet och genus. Senast ändrad: 2017-11-07 08:26.

Jämställd förskola- om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete. Stockholm: Edita Sverige AB. 3 Wahlström, Kajsa .(2003). Flickor 

Uppfinnar-Johanna, åtta år, älskar att bygga och meka med teknik! Vara kille. Kortfilmer baserade på berättelser om att växa upp som kille.

Jamstalldhet genus

Gender equality – jämställdhet och genusperspektiv. Inom Horisont 2020 talas det om gender balance, gender dimension och gender 

Jamstalldhet genus

Genus och jämställdhet är ett forskningsområde som rör sig över flera fält och mellan flera discipliner. Den forskning som bedrivs vid Sociologiska institutionen   Intresset för, och kunskapen om, genus, jämställdhet och normer är något som Elin och Anneli har med sig sedan tidigare. Elin har en masterexamen i  jämställdhet och genus, som får betydelse för med vilka ögon man ser på verksamheten. Skriften avslutas med ett sammanfattande avsnitt som lyfter olika per-. JGL – Jämställdhet, Genus, Ledarskap.; Säkra Kvinnor Styrelsebalans certifierar styrelser i jämställdhet · Malin Friis-Liby2020-04-21T17:42:20+02:0023   Jämställdhet innebär att tjejer och killar har samma möjligheter och rättigheter.

Jamstalldhet genus

Utbildningen genomförs under fyra dagar: 2+2 dagar. Forskning om genus och jämställdhet i förskolan.
Norge politikk historie

Jamstalldhet genus

Vad är jämställdhetsintegrering? Jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga strategi för att nå de jämställd-hetspolitiska målen. Omställningscheckar Är du småföretagare med upp till 49 anställda då har du möjlighet att mellan den 1:e maj –30:e september söka omställningscheck. Genus synliggör att skillnader mellan kvinnor och män leder till skillnader i makt; män som social grupp lever sina liv gynnade av att vara män, medan kvinnor som social grupp missgynnas.

JGL, Jämställdhet Genus och Ledarskap, genomförs med upplevelsebaserat lärande som sammanfogar konkreta övningar med teori och fakta.
Monica lindstrom twitter


Är du intresserad av att studera hur normer och föreställningar kring genus, Jämställdhet och Politik Masterprogram i genus, migration och social rättvisa.

Utbildning JGL -Jämställdhet, Genus och Ledarskap. I priset ingår tre kursdagar, den tredje och sista dagen är den 11/1-2018 kostnad för logi och mat  26 jun 2015 Vi ökar kunskapen om genus och breddad representation: Vi genomför ett årligt filmpedagogiskt seminarium med inriktning på genus, riktat till  Föredraget följs av ett samtal om kvinnor, jämställdhet och religion med Sara Larsson, skribent och redaktör med inriktning mot genus och livsåskådningsfrågor.


Teckenspråk tolk örebro

Föreläsningar och samtal från en heldag om genus. Uppfinnar-Johanna - romani chib/kelderash Uppfinnar-Johanna, åtta år, älskar att bygga och meka med teknik!

• jämn fördelning av makt och inflytande • ekonomisk jämställdhet • jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet • mäns våld mot kvinnor ska upphöra Hierarki Sveriges jämställdhetspolitiska delmål 2011-2014 Det här ska vi hinna med: gå igenom begreppen jämställdhet, Etnicitet Slutsats Vår hypotes stämde väldigt bra. Verkligheten var nästan värre än vad vi hade trott. I de filmer vi sett är det inte så många nationaliteter som representeras men flera stereotyper och fördomar porträtteras.