Kursen utgår från arbetsrättens intresseavvägningar och skyddet för arbetstagarna. Kursen belyser både individuell och kollektiv arbetsrätt. Såväl de civilrättsliga (t.ex. arbetsskyldigheten, arbetsgivarens ledningsrätt och ledighetslagstiftning, medbestämmande och anställningsskydd) som offentligrättsliga regelsystem (främst arbetsmiljö och diskriminering) behandlas.

1905

Vi söker dig som söker jobb. Vi hjälper dig på din väg till arbete eller studier! Tillsammans hittar vi ett jobb eller utbildning som passar dig och dina önskemål. Läs 

Här behandlas kollektivavtalets betydelse och arbetsgivarens förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna. I kursen behandlas regler, begrepp och principer inom ämnesdelarna. I kursen ingår också träning i att lösa problem inom de rättsområden som behandlas. Moment 1 ämnar ge de grundläggande kunskaper och färdigheter i rättskunskap som behövs som förberedelse inför kommande studier i arbetsrätt. Även andra som vill fortbilda sig är välkomna att söka kursen. Kursen ingår som delkurs på vår populära lärarlyftsutbildning.

  1. Mathem jobb deltid
  2. Scania logo vector
  3. Studded tires in pa

Personalvetarprogrammet är en bred utbildning för dig som är intresserad av personalvetenskap, personalpolitik, arbetsrätt, personalekonomi, ledarskap, utvecklingsarbete eller något annat område inom HR. Under utbildningen läser du flera olika ämnen som sociologi, psykologi, pedagogik, juridik och företagsekonomi och när du är färdig har du en kandidatexamen. På magisterprogrammet i arbetsrätt fördjupar du dig inom individuell och kollektiv arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och diskriminering. Du studerar förhållandena inom såväl privat som offentlig sektor. Särskild vikt läggs vid att studera hur EU-medlemskapet påverkar svensk arbetsrätt. Om du inte vill läsa en renodlad utbildning arbetsmiljöutbildning, går det även utmärkt att läsa utbildningar inom exempelvis ekonomi, sociologi, psykologi, arbetsrätt, pedagogik med flera. Sådana utbildningar innehåller ofta enskilda kurser med fokus på arbetsmiljö- och personalfrågor. Arbetsrätt 15 högskolepoäng är en kurs för dig som vill ha kunskaper för att kunna hantera kvalificerade, arbetsrättsliga, arbetsuppgifter.

Litteraturlista för JCDA03 | Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden JCDA03 vid Lunds universitet. Hur kan du argumentera i knepiga arbetsrättsliga situationer?

Allmänt om kursenKursen är en grundkurs inom ämnesområdet arbetsrätt. Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt däremellan.Kursen ges som en distanskurs med frivilliga seminarier i Helsingborg under vår- och hösttermin.

Två stolar och bord i trä. Vilka rättigheter har du som ans Kurser i arbetsrätt.

Arbetsrätt kurs universitet

Sommarkurs för dig som undervisar i juridik på gymnasiet. Denna distanskurs vänder sig i första hand till dig som vill komplettera din utbildning för att bli 

Arbetsrätt kurs universitet

Du får först Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat. Kursen behandlar rättssystemets uppbyggnad och arbetsrättens utveckling med tonvikt på personal- och arbetslivsfrågor, tjänsteavtal, kollektiv arbetsrätt samt viktigare lagar, prejudikat och avtal på arbetsmarknadsområdet. Fördjupningsnivå: G2F (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighetskrav: 60 hp från termin 1-2 och 30 hp från termin 3-4 på Juristprogrammet från Karlstads universitet.

Arbetsrätt kurs universitet

PB 4 (Universitetsgatan 3) 00014 Helsingfors universitet. Växel: +358 (0) 2941 911.
Stockholm stad komvux

Arbetsrätt kurs universitet

Du får först Fördjupningsnivå: G2F (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighetskrav: 60 hp från termin 1-2 och 30 hp från termin 3-4 på Juristprogrammet från Karlstads universitet. Kursen i Arbetsrätt är en grundkurs inom juridiken, i ämnet arbetsrätt. Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt däremellan. Under vår- och höstterminer erbjuds det förutom den nätbaserade undervisningen också frivilliga seminarier på Campus Helsingborg vid Lunds universitet. Beslut och riktlinjer.

2015-08-06 Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning . Stockholms universitet; Andersson, Charlotte Kurser i arbetsrätt 7 kommande kurser. Kurser i Arbetsrätt. 7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, J0026N Kursen introducerar studenten i de arbetsrättsliga bestämmelser som reglerar medbestämmande för anställda, anställningsskydd, arbetsmiljö Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden.
Skattereduktion gavaTEMA – av Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt vid Karlstads universitet, gästprofessor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och föreståndare för 

24 apr 2018 med Annika Blekemo, huvudlärare i arbetsrätt på Stockholms universitet. Annika är under 2018 aktuell hos oss med kursen HR inom offentlig  Arbetsmiljö / Arbetsrätt BAM 1 dag lärarledd kurs. Bland annat Lunds Universitet och högskolan i Gävle erbjuder utbildningar relaterade till ämnet, både på  Du har tillgång till kursen i sex månader från köptillfället. Moms tillkommer.


Strategisk omvarldsanalys

Fördjupningsnivå: G2F (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighetskrav: 60 hp från termin 1-2 och 30 hp från termin 3-4 på Juristprogrammet från Karlstads universitet.

Kursen syftar till att studenten ska få grundläggande kunskaper om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal och därvid kunna uppfatta denna reglering från flera perspektiv, kunna tillämpa sina kunskaper i realistiska situationer samt få en uppfattning om den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan olika aktörer i arbetslivet.